Mieke Everaet (°1963), studeerde beeldende kunst en keramiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut. Sinds 1990 geeft zij les in keramiek aan de Kunstacademie in Halle en werkt zij aan haar eigen oeuvre.  Zij is vertegenwoordigd in vele tentoonstellingen en heeft zowel binnen als buiten Europa verschillende prijzen gewonnen.  Gedurende ongeveer dertig jaar houdt zij zich al bezig met het eeuwenoude symbool van de keramische kunst: de kom.

Dat doet ze ook in deze tentoonstelling ‘Fragiel & Sólido’ samen met de Portugese beeldhouwer, Jorge-Pé Curto. Het enthousiasme en deskundig onderzoek van VivaCultura brengt haar naar een andere wereld: de cultuur van het mediterrane zuiden, de pracht en praal van de steden met barokke gebouwen, de azulejos in schitterende aarde bedekt met een laagje tin glazuur alsook de vele inspirerende keramiekateliers en musea.

Zo heeft de stad Aveiro al 200 jaar een porseleinfabriek ‘Vista Alegre’ wat ‘vreugdevol zicht’ betekent. Hier ziet ze het raakvlak met haar werk. Porselein, de zuiverste kleiaarde, massaal verscheept in de vorm van blauwwit gebruiksgoed door de Portugese zeevaarders naar Europa, is ook het basismateriaal van haar 3-dimensionale vorm en werk. Het is de materie waarin zij zich het best artistiek kan uiten, het beste kan aarden en vormgeven. Ze zoekt naar een organische verhouding tussen inhoud, vorm en techniciteit in de besloten ruimte van de kom, het recipiënt.

De culturele erfenis van keramiek is onontbeerlijk in haar artistieke zoektocht. Zo was ze al verschillende keren langdurig te gast in China, de bakermat van het porselein, om nieuw werk te creëren. 

Nu ontstaat er nieuw werk vanuit de imaginaire reis doorheen Portugal. Water en bergen zijn versmolten in blauwe en witte porseleinaarde. Alles is cyclisch. Alles komt terug. Hier en daar. Kunst als een ontmoetingsplek van mensen en culturen. Is er een zuiverder, eerlijker ontmoetingsplaats tussen culturen en mensen denkbaar dan kunst?     

Ga naar boven